Cerere adeziune

Numele şi prenume

Adresa de email

Telefon

Adresa

Dacă aveți cont, identitatea dvs. pe Facebook

Sunteți producător de legume/fructe? (cultura/suprafata)

Sunteți de acord să primiți de la noi informații referitoare la activitatea Asociației?
 DA NU

Doriti să deveniți membru al Asociației?
 DA NU SUNT DECIS INCA, VOI URMARI ACTIVITATEA ASOCIATIEI IN URMATOAREA PERIOADA NU

Ce idei sau sugestii ne faceți în legătură cu activitatea Asociației? Ce v-ar interesa pe dvs. sau credeți că i-ar interesa pe alți producători agricoli?

ASOCIAŢIA PENTRU CERCETAREA ŞI PROMOVAREA PRODUSELOR AGROALIMENTARE „CRIŞANA” are ca scop potențarea sectorului agroalimentar din Crișana. Obiectivele asociației în vederea atingerii scopului propus sunt:

• Identificarea producătorilor de produse agroalimentare tradiționale din zona Crișana in scopul unei bune cunoașteri a ofertei de produse agroalimentare tradiționale si a promovării acesteia.
• Construirea unei platforme de colaborare a principalilor actori din sectorul agroalimentar.
• Organizarea de evenimente cu scopul promovării producătorilor din regiunea Crișana.
• Oferirea unor servicii de consultanță în vederea obținerii de fonduri nerambursabile. Oferirea unor servicii de consultanță în marketingul agroalimentar. Oferirea unor servicii de consultanță cu specific agricol pentru a spori productivitatea fermierilor și capacitatea acestora de a produce produse de calitate.
• Promovarea unor inițiative legislative locale şi naționale pentru îmbunătățirea cadrului legislativ din agricultura românească.
• Crearea și gestionarea brandului Agroaliment Crişana pentru sprijinirea si promovarea producătorilor din aceasta zonă.
• Realizarea unei hărți a județului Bihor / regiunii Crișana cu zonele agricole recunoscute pentru o anumită cultură de produs si cu producătorii de referință în vederea promovării turismului agroalimentar.
• Participarea la schimburi de experiență în țară și străinătate. Elaborarea și implementarea de proiecte și inițiative de atragere de fonduri.
• Organizarea unor forme de practică sau ucenicie în scopul transmiterii de cunoștințe și deprinderi practice din sectorul agroalimentar.
• Desfășurarea unor activități comerciale de genul: cumpărare de produse de la producători, ambalare și etichetare produse, prelucrarea produselor pentru obținerea unor produse finite, depozitarea produselor, comercializarea produselor.
• Sprijinirea acțiunilor de asociere a producătorilor de produse agroalimentare tradiționale in vederea creșterii performantelor acestora.
• Introducerea unor practici prietenoase pentru mediu si recuperarea produselor tradiționale.
• Derularea de parteneriate cu mari firme din sectorul agroalimentar în vederea realizării unor proiecte.
• Realizarea unor proiecte de cercetare în domeniul agroalimentar.

Privacy Policy Settings