Cartarea agrochimică, „prescripţie“ obligatorie pentru sănătatea pământului
Fermierii bihoreni vor avea posibilitatea să îşi cunoască mai bine calitatea solurilor pe care le deţin şi lucrează. În premieră, specialiştii unei asociaţii vor preleva probe de sol, la cererea fermierilor, pentru analize de laborator, după care vor oferi şi consultanţă pentru un management corect şi cât mai profitabil al terenului agricol.

Prin definiţie, cartarea agrochimică a terenurilor agricole constă într-un ansamblu complex de lucrări de teren, de laborator şi de birou efectuate în scopul aplicării raţionale a îngrăşămintelor şi amendamentelor, diferenţiate în funcţie de însuşirile solului şi cerinţele specifice ale plantelor în vederea sporirii şi menţinerii ridicate a fertilităţii solului şi prevenirii poluării mediului ambiant. Astfel, se realizează în condiţii de eficienţă economică producţii vegetale importante sub aspect cantitativ şi calitativ.

Foarte mulţi fermieri administrează îngrăşăminte pe modelul văzut la alţii ori mizând pe propria intuiţie. Există şi o altă categorie, cea a fermierilor care apelează la consultanţa distribuitorilor de îngrăşăminte chimice, însă credibilitatea analizelor făcute de aceste firme este îndoielnică, din două considerente obiective. Primul că în lumea afacerilor interesul banilor primează asupra corectitudinii şi al doilea că mare parte, dacă nu chiar toate firmele de profil, au doar reprezentanţi de vânzări, nu şi specialişti în agrochimie. În consecinţă, ceea ce le este prezentat fermierilor sunt doar nişte şabloane învăţate pe de rost.

O bună cunoaștere din toate punctele de vedere a solului este un factor esențial și un instrument de lucru deosebit de util pentru orice fermier. Cunoașterea caracteristicilor solului pe care îl cultivă are o importanță deosebită pentru fiecare deoarece analiza solului este instrumentul esențial pentru a obține rezultate maxime la cultivare.

Avantajele efectuării analizelor de sol:
– Se va analiza: azotul, fosforul, potasiul, microelemente, pH, humus ş.a. (cunoașterea solului este prima etapă în stabilirea dozelor de fertilizanți);
– Interpretarea rezultatelor și eliberarea unui plan de fertilizare adecvat culturii;
– Verificarea compatibilității solului pentru cultura existentă;
– Printr-o fertilizare corectă se obține o  producție mai bună (cantitativ și calitativ) și se reduc costurile cu fertilizarea.

În cazul în care NU se efectuează analizele de sol:
– fertilizarea nerațională conduce la producții mici și la acidifierea excesivă a solurilor;
– apare o risipă de resurse financiare și energetice (costuri cu fertilizanți, aplicare etc);
– poluarea solului și a apei;
– se inhibă absorbția celorlalte elemente din sol prin îngrășăminte necorespunzătoare;
– apar reziduri în produse astfel încât le scade foarte mult calitatea.

Este timpul ca agricultura să se facă „după ştiinţă, după carte“, spun specialiștii Asociației pentru Cercetarea și Promovarea Produselor Agroalimentare (ACPPA) Crișana. În acest context, cartarea agrochimică nu poate fi omisă.

Specialiștii în agrochimie ACPPA Crișana se deplasează la solicitant, prelevează probele de sol, analizează solul din toate punctele de vedere, interpretează rezultatele, dau soluții pentru corecțiile necesare și oferă un plan de fertilizare adecvat pentru plantele care urmează să fie cultivate.

Costurile analizelor se reduc deoarece recoltarea probelor se face de către ACPPA Crișana.
Pentru membrii săi, asociația oferă un discount pentru fertilizanții necesari stabiliți în urma interpretării rezultatelor.
Informații suplumentare puteți obține la telefon: 0774 020 625; E-mail: contact@asociatiacrisana.ro

Sursa: Fermierul Bihorean, nr. 46 / noiembrie – decembrie 2016
Autor: Mariana Gavrila