Peste 3.000 de lei/cap de bovină și 145 de lei/cap de ovină primesc fermierii care și-au înscris, anul trecut, animalele la APIA pentru sprijinul cuplat (SCZ).

Din acest an, pragul minim de eligibilitate a scăzut la 5 vaci, 60 de oi și 50 de capre, dar numai pentru fermierii care provin din zonele cu constrângeri naturale, inclusiv zona montană.

Ciobanii care nu au oile înscrise în registrul genealogic pot cere sprijinul cuplat dacă dețin berbeci cu certificat de origine.

Asociațiile acreditate din Oradea eliberează documentele necesare până pe 15 mai, ultima zi de depunere a cererilor unice de plată la APIA.

 

Crescătorii de bovine care vor să obțină sprijnul cuplat pentru anul 2017 trebuie să intre urgent în posesia unor acte care îi vor ajuta să încaseze această schemă de plată de la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA).  Procedura trebuie demarată înainte de depunerea cererii unice de plată la APIA, adică înainte de 15 mai.

 

Din acest an, pragul minim de eligibilitate a scăzut de la 10 la 5 capete bovine, dar numai pentru fermierii care provin din zonele cu constrângeri naturale, inclusiv zona montană. La nivelul județului Bihor, în aceste zone sunt cuprinse următoarele orașe și comune: Aleșd, Borod, Bratca, Budureasa, Bulz, Câmpani, Căbești, Criștiorul de jos, Curățele, Finiș, Lazuri de Beiuș, Lunca, Nucet, Pietroasa, Roșia, Șinteu, Șuncuiuș, Tărcaia și Vașcău.

O altă noutate este că, din acest an, vârsta maximă pe care o pot avea animalele eligibile la plată este de 10 ani (vârstă valabilă la data depunerii cererii unice fără penalizări).

Pentru a solicita Sprijinul Cuplat în Zootehnie (SCZ) animalele trebuie înscrise obligatoriu în Controlul Oficial al Productiilor (COP) și Registrul Genealogic (RG). Prin urmare, grăbiți-vă.

Procedura pentru înscrierea bovinelor în COP și RG

 

Fermierii trebuie să se adreseze asociațiilor acreditate pentru efectuarea controlului oficial al performanțelor la lapte/carne ( COP ).

În județul Bihor sunt două asociații acreditate: Asociația Județeană a Crescătorilor de Animale Domestice și Păsări, președinte Alexandru Oltean, contacte pentru înscriere: telefon 0725 221194. adresa: Matei Corvin nr. 1, Oradea (în clădirea APIA Bihor la parter) și Asociația Județeană a Crescătorilor și Lucrătorilor în Reproducția Animalelor, președinte Viorel Porumb, date de contact: tel.: 0723 836104, adresa: Str. Navigatorilor, nr. 43/A, Oradea.

 

Pentru a putea înscrie animalele în Registrul Genealogic al rasei trebuie îndeplinite cumulativ următoarele condiții:
Toate animalele să fie individualizate cu crotalii și înregistrate în Sistemul Național de Identificare și Înregistrare a Animalelor (SNIIA).

Notă: Vițeii nou-născuți trebuie să fie crotaliați și înregistrați în SNIIA, în maxim 20 de zile de la nașterea lor.

Metodele de reproducție folosite în fermă să fie: însămânțarea artificială, monta naturală autorizată sau transferul de embrioni.

Notă: În cazul montelor naturale autorizate și a inseminărilor artificiale, taurii de reproducție utilizați trebuie să fie din secțiunea principală a Registrului Genealogic. De asemenea, fermierii trebuie să solicite buletinul de însămânțare, precum și paietele folosite, de la operatorii însămânțători – autorizați.

Fermierul permite efectuarea controlului oficial al performanțelor la întreg efectivul de animale din fermă, conform planificării asociației de COP.

Notă: Nu se acceptă înscrierea parțială a animalelor în Registrul Genealogic.
Atenție! Mulsul să fie mecanic (aparat de muls/sală de muls) .
Deținerea unui registru de fermă cu evidența la zi a tuturor animalelor.

 

Documentele necesare pentru înscrierea în COP:

 

  1. Cerere tip care se solicită de la asociațiile acreditate pentru controlul oficial al performanțelor (COP);

Notă: Se completează toate datele solicitate din cerere.

  1. Adeverință de la medicul veterinar precum că animalele din fermă sunt indemne de boli infecto-contagioase sau clinic sănătoase;
  2. Extras din baza de date S.N.I.I.A. cu efectivul de taurine staționar vizat de medicul concesionar:

4.Tabelul de animale completat pe rase;

  1. Buletine de însămânțare semnate de operator autorizat sau buletine de montă naturală autorizată pentru tot efectivul pentru care se solicită înscrierea;
  2. Copie carte identitate;
  3. Copie C.U.I  dacă are exploatația organizată în formă juridică;
  4. Copie Atestat de producător din anul în curs;
  5. Copie după pașapoarte și certificate de origine dacă este cazul;
  6. Declarație pe proprie răspundere că îndeplinește condițiile tehnice.

 

Potrivit comunicatului de presă emis de Asociația Județeană a Crescătorilor de Animale Domestice și Păsări, dosarele de depun până în data de 31 martie, urmând ca eliberarea adeverințelor să se facă începând cu 15 aprilie până pe 15 mai. Taxa de înscriere este de 100 de lei/cap/perioada anului 2017.

Atenție! Dacă observați că întâmpinați probleme, nu depuneți cererea pentru sprijinul cuplat în acest an, reveniți în 2018. În cazul în care sunteți declarați de APIA ca fiind neeligibili, riscați să nu mai primiți subvenții în următorii trei ani, până în 2020.

 

Câți bani primesc crescătorii de bovine pe 2016

 

Ministrul Agriculturii a promis că până pe 31 martie toți fermierii vor avea banii în conturi.

Un fermier care crește vaci de lapte și este în sistemul de administare a cotelor de lapte, eligibil pentru ambele scheme de sprijin, va primi următoarea sumă:

Ajutorul Național Tranzitoriu (ANTZ) de 19,2 euro/tona de lapte livrată/an + sprijinul cuplat (SCZ) de 732,87 euro/cap de animal/an = 752,07 euro/an. Calculată în lei, la un curs de 4,4537 de lei pentru un euro, curs luat în considerare de APIA, suma primită de fermier este de 3.349,49  lei.

Un fermier care crește bivolițe de lapte va primi următoarea sumă: ANTZ 92,45 euro/cap de animal/an + SCZ  732,87 euro/cap de animal/an = 825,32 euro/cap de animal/an, suma virată de APIA va fi de 3.675,72 de lei.

Pentru bovine de carne un fermier va primi: ANTZ 92,45 euro/cap de animal/an + SCZ  690,61 euro/cap de animal/an = 783,06  euro/cap de animal/an, respectiv 3.487,51 lei.

 

Minim 60 de oi sau 50 de capre în zona montană

 

Ciobanii bihoreni din zonele montane menționate la începutul paginii și care dețin minimum 60 de oi și/sau berbeci ori au 50 de capre și/sau țapi se pot înscrie la APIA la sprijinul cuplat (SCZ). Pentru celelate zone, sprijinul cuplat se solicită de către fermieri pentru un efectiv cuprins între 150 și 500 de capete de femele ovine sau caprine şi/sau berbeci, țapi inclusiv, pe beneficiar.

 

Condiții de eligibilitate

 

Animalele din exploataţie pentru care beneficiarul solicită SCZ au vârsta de minimum un an la data de 31 martie și maximum 8 ani la femele, respectiv 6 ani la berbeci/țapi, la data limită de depunere a cererii unice de plată, fără penalizări;

Efectivul de animale trebuie să fie identificat şi înregistrat în RNE la data limită de depunere a cererii unice de plată;

Fermierii trebuie să deţină registrul individual al exploataţiei;

Animalele trebuie să fie menţinute pe o perioadă de reţinere de 100 de zile de la data-limită de depunere a cererii unice de plată, fără penalizări, la adresa exploataţiei şi/sau locaţiei, menţionată în cerere;

Berbecii/țapii pentru care se solicită SCZ trebuie să fie înscriși în Registrul Genealogic al rasei;

Atenție! Efectivul de femele ovine/caprine neînscrise într-un registru genealogic pentru care se acordă SCZ respectă raportul de sexe de minimum un berbec/țap cu certificat de origine la 35 de femele înscrise în cerere.

Solicitanţii cu un efectiv mai mare de 500 de capete femele ovine, caprine şi/sau berbeci, țapi beneficiază de SCZ calculat la nivelul a maximum 500 de capete femele ovine şi/sau berbeci.

Sunt eligibile la plată inclusiv animalele care în perioada celor 100 de zile au intrat sau au ieşit în/din exploataţiile cu cod ANSVSA deţinute de acelaşi beneficiar sau în/din exploataţiile asociaţiilor/cooperativelor/grupurilor de producători în care au fost transferate temporar pentru păşunat.

Documentul specific pentru SCZ ovine/caprine este adeverinţa eliberată de asociaţia/agenţia acreditată pentru înfiinţarea şi menţinerea Registrului genealogic al rasei sau de Oficiul pentru zootehnie județean, prin care se confirmă înscrierea berbecilor/țapilor, pentru care se solicită SCZ, în Registrul genealogic al rasei și/sau respectarea raportului de maximum 35 ovine/caprine la un berbec/țap cu certificat de origine, avizată de către ANZ prin Oficiile pentru zootehnie județene.

Atenție! Condiţiile de eligibilitate trebuie să fie îndeplinite până în data de 1 septembrie 2017 și documentul specific care atestă îndeplinirea acestora se atașează la cererea unică de plată tot până în data de 1 septembrie 2017.

 

145, 41 de lei pe cap de oaie sau capră

Pentru anul 2016, un fermier care crește ovine sau caprine și a fost eligibil pentru ambele scheme de sprijin va primi de la APIA  Ajutorul Național Tranzitoriu din Zootehnie care este de 5,59 euro/cap de animal/an la care se adaugă sprijinul cuplat fixat la 27,06 euro/cap de animal/an, suma rezultată fiind de 32,65 euro/cap de animal/an. Calculată în lei, la un curs de 4,4537 de lei pentru un euro, curs luat în considerare de APIA, suma primită de fermier este de 145,41 lei.

Redacția FERMIERUL BIHOREAN